135 cắm trên 6D bác chụp trời nắng to chắc phải khép khẩu nhỉ? Trước e định lấy 6D nhưng mà tốc của nó min là 1/4000 nên quyết định lấy 5D II :)