bác ơi cho em hỏi, những tấm chụp toàn thân như tấm thư 2, 3 của bác chụp với khoảng cách bao xa vậy bác, e cũng dùng 6D, đang tăm tia em này bác ạ, ngại mỗi việc không đủ không gian đẻ chụp toàn thân