Góc chụp đẹp mà pts da cũng quá đẹp, thịk 135 rồi mà chưa mua đc. Đang chờ đợi xem năm nay Canon c bước đột phá j