cho mình hỏi cảnh chụp ở đâu mà đẹp wa vậy? Cùng câu hỏi các bác đã từng hỏi.