Em xin nhờ BQT giúp em đổi ID Mã Ngọc Thanh thành Sao Bien ( vì em muốn dễ dàng chia sẻ ở trang cá nhân trên Face book) em xin catm ơn rất nhiều ạ ! ( PW em vân giữ nguyên như cũ)