Bức hình này bác xử lý rất... KHÔNG tốt. Nhìn hình CDCR như cắt dán vào phông ý. Chân cô dâu vẫn còn bị ám xanh, phần tóc tách chưa tốt nên vẫn bị viền.
...