hình đẹp lắm bác, hy vọng còn chiêm ngưỡng thêm những tác phẩn của bác