Mến gởi bác Apham & bác Xichlo
Hưởng ứng lời kêu gọi của BQT, về việc nên sử dụng tên thật, nay tui nhờ BQT đổi nick tui đang dùng:
- Nick đang dùng: 1850$ bán lại
- Nick sẽ đổi thành: NPHONG68 (...