Mod đổi dùm nick em từ love_manu thành maki
Lí do: Em muốn lấy thống nhất một tên sau này trên vnphoto, cũng như trên website của em. Thanks mod nhiều lắm ah