Gượng quá bác ơi, cho CDCR diễn vài lần là tha hồ mà cười :banghead: