Thân gửi BQT ,

Mình có lỗi vì bỏ 4r đi quá lâu ...
Nhưng admin ko xóa nick của mình ...
Rồi một hôm nhận được email mừng sinh nhật
..........
Vẫn biết rằng đó là việc làm ngẫu nhiên của máy...