Nhờ BQT đổi nick Taybac thành nick Taynam.
lý do : để thống nhất trong các diễn đàn khác . Xin cảm ơn