Dạ e xin nhờ bác xichlo đổi dùm e nick BullN2 thành NghiaWild được không ạ .
Vi lý do : BullN2 là tên e đã dùng rất lâu rồi mà chẵng có nghĩa gì hết, không hiểu sao hồi xưa lại lấy tên này .
Nay e...