Nhờ MOD đổi nick
Nick hiện tại: AEos
Nick đăng ký đổi: Fly High
Thanks MOD
(Em sửa lại mong MOD cập nhật giúp em ạ :ermm:)