Em cũng muốn đổi các bác ợ. Chính là là : a MAN.
Chữ a khong viết hoa, còn chữ MAN thì có nhé bác admin.
Nếu được thì phiền bác đổi luôn cả hòm thư tài khoản cho em với.
Hòm thư cũ của em là...