Mình còn rất nhiều dự định. Mình còn học chưa xong. Mình còn mơ ước là xách máy đi khắp nơi. Mình còn rất nhiều thứ phải làm. Mình chỉ mới 19t. Nhưng bạn làm mình muốn chồng mất rồi!!! T___T
Đúng là...