Hay quá, mỗi album một phong cách.
Khi nào em cưới nhất định nhờ bác ;x