Ảnh bác chụp đẹp quá! ước gì e được đặt chân đến đó 1 lần.......