Nhắc tới Huế em cũng góp vài tấm nhặt được từ chuyến đạp xuyên Việt hồi hè năm nay:

http://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5742_28303454335_o_zpszbbgrvnh.jpg

Hoàng hôn ở...