Cảnh đẹp quá, đầy màu sắc, ánh đèn thì lung linh
Một tay chụp lão luyện :)