Bác đi nhiều nơi thế, ảnh bác chụp quá tuyệt luôn.
Không biết bao giờ mới chụp được như này.