Đẹp thật.
Ước gì mình cũng được đi nhiều chỗ như các bác :((