xem xong có bác bào bị cuồng chân giống mình không