Tìm kiếm:

Type: Posts; User: tribpc

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

 1. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  MOG 50mm f/1.8...

  MOG 50mm f/1.8
  https://live.staticflickr.com/65535/52090655566_75c8b6def8_c.jpg
 2. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  MOG 50mm f/1.8...

  MOG 50mm f/1.8
  https://live.staticflickr.com/65535/52090901569_ce503b098f_c.jpg
 3. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  MOG 50mm f/1.8...

  MOG 50mm f/1.8
  https://live.staticflickr.com/65535/52090903359_f320e5770d_c.jpg
 4. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  MOG 50mm f/1.8...

  MOG 50mm f/1.8
  https://live.staticflickr.com/65535/52090906404_da9a1c76ea_c.jpg
 5. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  MOG 50mm f/1.8...

  MOG 50mm f/1.8
  https://live.staticflickr.com/65535/52091167420_568e40f256_c.jpg
 6. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  MOG 50mm f/1.8...

  MOG 50mm f/1.8
  https://live.staticflickr.com/65535/52091168430_92425c7acf_c.jpg
 7. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  MOG 50mm f/1.8...

  MOG 50mm f/1.8
  https://live.staticflickr.com/65535/52090667706_0e242541f6_c.jpg

  https://live.staticflickr.com/65535/52090666661_343e301b59_c.jpg
 8. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  MOG 50mm f/1.8...

  MOG 50mm f/1.8
  https://live.staticflickr.com/65535/52090691263_f319c984c6_c.jpg
 9. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  MOG 50mm f/1.8...

  MOG 50mm f/1.8
  https://live.staticflickr.com/65535/52090695153_014ea01f18_c.jpg
 10. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII...

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII
  https://live.staticflickr.com/65535/52047220433_dc2ef2ab37_c.jpg
 11. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII Cùng góc chụp thử...

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII

  Cùng góc chụp thử màu khác
  https://live.staticflickr.com/65535/52047680430_12a0412dba_c.jpg

  https://live.staticflickr.com/65535/52047419489_9b3af50588_c.jpg
 12. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII...

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII
  https://live.staticflickr.com/65535/52046127977_c990593073_c.jpg
 13. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  @Tinli: ok b Voigtlander 58mm f/1.4 SLII...

  @Tinli: ok b

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII
  https://live.staticflickr.com/65535/52026190005_98c0af7f3b_c.jpg
 14. Chủ đề: Nikon Film

  tribpc
  Trả lời
  500
  Lần xem
  86,554

  https://live.staticflickr.com/65535/50951942658_b0...

  https://live.staticflickr.com/65535/50951942658_b0efd4cf9f_c.jpg
 15. Chủ đề: Nikon Film

  tribpc
  Trả lời
  500
  Lần xem
  86,554

  https://live.staticflickr.com/65535/50951942753_07...

  https://live.staticflickr.com/65535/50951942753_07a37b6ca1_c.jpg
 16. Chủ đề: Nikon Film

  tribpc
  Trả lời
  500
  Lần xem
  86,554

  Nikomat FT3 + Fujifilm C200 + 35 1.4 AIS...

  Nikomat FT3 + Fujifilm C200 + 35 1.4 AIS
  https://live.staticflickr.com/65535/50952645281_952c59c225_c.jpg
 17. Chủ đề: Nikon Film

  tribpc
  Trả lời
  500
  Lần xem
  86,554

  Nikomat FT3 + Fujifilm C200 + 35 1.4 AIS...

  Nikomat FT3 + Fujifilm C200 + 35 1.4 AIS
  https://live.staticflickr.com/65535/50951943758_67646ff2ce_c.jpg
 18. Chủ đề: Nikon Film

  tribpc
  Trả lời
  500
  Lần xem
  86,554

  https://live.staticflickr.com/65535/50952745122_b9...

  https://live.staticflickr.com/65535/50952745122_b9bc61cd2b_c.jpg
 19. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII...

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII
  https://live.staticflickr.com/65535/52025677211_1034913386_c.jpg
 20. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII...

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII
  https://live.staticflickr.com/65535/52025677436_7e544dda90_c.jpg
 21. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  @tinli: bác đang dùng body gì thế Vivitar...

  @tinli: bác đang dùng body gì thế

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52178073095_bb4d9b1ea1_c.jpg
 22. Trả lời
  171
  Lần xem
  21,180

  https://live.staticflickr.com/65535/52174339094_c8...

  https://live.staticflickr.com/65535/52174339094_c896d15e86_c.jpg
 23. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII...

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII
  https://live.staticflickr.com/65535/52025677896_3edf1d3279_c.jpg
 24. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII...

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII
  https://live.staticflickr.com/65535/52025682951_42b62512b1_c.jpg
 25. Trả lời
  160
  Lần xem
  7,207

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII...

  Voigtlander 58mm f/1.4 SLII
  https://live.staticflickr.com/65535/52025718138_a5b37de9d2_c.jpg
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4