Chuyện này là do hay xảy ra ở bên xóm, do ko ai ý kiến ghì nên mọi người đâm quen, hic.
Riêng e thì trước đây có ý kiến, nhưng "được" các bác ý kiến ngược lại là "do văn hóa comment các miền...