Vấn đề của bác lylycat không phải liên quan đến tiếng Việt kiểu teen, mà là kiểu người mẫu vào topic chụp chân dung chính mình comment tự khen, hoặc khen nhau khiến người đọc thấy hơi ... vì ở đây là...