Lâu lâu mới có dịp gặp nhau, vui quá!

Bác Apham tuyên bố lý do. :-)
https://c7.staticflickr.com/1/378/31862218670_98f8b6e81e_b.jpg

Có lý do rồi thì dzô thôi....