Thực sự rất hùng vĩ , mà sao bác ko vào trong chụp luôn !