Tìm kiếm:

Type: Posts; User: vietraider0112

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

  1. Vậy em khuyên bác đổi nhà đi chứ nước nó tràn qua...

    Vậy em khuyên bác đổi nhà đi chứ nước nó tràn qua thế thì có chống nước cũng biết nó lăn đi đâu mà tìm :dontgetit:
  2. VN đâu có động đất nhiều đâu mà bác hỏi câu đấy ?

    VN đâu có động đất nhiều đâu mà bác hỏi câu đấy ?
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2