Chắc do tình hình kinh tế khó khăn nên các ACE mải kiếm tiền nên ít người nhòm ngó đến LF,
Bộ ảnh a.Trí in đẹp quá, Ở Vn ko có ai in theo kiểu này, chỉ có digital mini lab binh thường chất lượng thì...