Đẹp lắm ạ, bác có thể chụp thêm cảnh sinh hoạt của gia đình cũng đẹp lắm