Cám ơn anh em nha. Em cũng bị mà h đã tìm ra nguyên nhân