Chào các bạn,

Câu chuyện TQ phá giá đồng Tệ và tỷ giá VND so với USD tăng chóng mặt những ngày qua chắc chắn sẽ tác động đến hàng nhập khẩu, đặc biệt là hàng điện máy.

Những tin tức như vầy...