Ở Thủ Đức có bác nào bán máy cũ không ta, mình cần mua 1 cái