Chào các bác, sau 1 thời gian dài è cổ vác canon, em quyết định bán tất chuyển sang fuji cho nó nhẹ, em lăn tăn giữa 2 dòng XT và XPro, có khác j nhau nhiều đâu mà fuji lại chia thành 2 dòng thế ?...