em thấy bức ảnh này rất có hồn, tuy chủ thể chính là chiếc xe đạp nhưng bức ảnh không hề thiếu hơi thở cuộc sống (có đèn đường, con người, đèn từ những ngôi nhà xa xa,..).