Các bác cho e hỏi con 24-120 f4 khi đẩy zoom nó kêu vút vút . Kéo 24 lên 120 hay hạ từ 120 xuống 24 nó cũng kêu.
Nhờ các bác giúp dùm. Cám ơn rất nhiều