Chưa bao giờ đến Sài Gòn nhưng nhìn những hình ảnh này quả thật khác xa so với những gì mình tưởng tượng :D