Để tự nhiên thì hình mới thấy được vẻ tự nhiên, với chắc lúc này, bạn dùng ống prime à.