Chào bác chủ: em bắt đầu chụp ảnh trắng đen, muốn chia sẻ với các bác nhưng không được! Vì em không ở tại Sài Gòn! Em đang theo dõi trang nhà của bác. Thân.