Công nhận ảnh đen trắng luôn có một sức hút rất lạ, kiểu vừa bình yên vừa hoài cổ ý