Hình đẹp quá. Cảm ơn bác chủ thớt và các bác khác đã up hình cho anh em học hỏi