Bác pm e cái mail e gữi file hdsd tiếng việt d700 cho

Top : tất cả các máy ff của nikon đều có chế độ chuyển từ fx xang dx cả và px đồng thời cũng giảm đi 1 nữa
Canon và các hảng khác hình như...