Bác Pót ảnh "hơi tối" góc em xem tí bác ơi, em cũng mới mua D700 ạ, đang cần hướng dẫn sử dụng tiếng việt mà chưa có ạ.