Sao dạo này nhiều topic "góc ảnh" thế, đi đâu cũng thấy.