Theo em thì bức 2-5-8-9 không nên chơi tông màu đen trắng .
Bức số 2 : Nữ nghệ sĩ múa đó trang phục của cô ấy rất đẹp , em tin nếu là ảnh thật nó sẽ là màu vàng , phản sáng dưới các góc độ khác nhau...