Mình đăng ký khóa 25 KG 20/02/2012 Photoshop Chân Dung nha Tuấn Anh. Bùi Duy Linh đt: 0902.690996