Có sigma 24-70 2.8 hoặc là tamron 28-75 2.8 không anh? báo cho em cái giá nhé.