Các bác chụp vậy mà còn than là chưa thuần phục sao? :p