CôCô, ý kiến thì nhiều rồi, có điều anh thấy phần đỏ trên phá cách cái màn chập hay hơn là 3 cái màn chập thẳng hàng ở phần đỏ dưới. Phần đỏ dưới 3 cái màn chập thẳng hàng coi nó có vẻ trình bày lớp...